Együttműködés

Alkalmi, vagy rendszeres szereplés lehetősége a
Létezés Öröme Központban

Tisztelettel várjuk azon előadók, oktatók, terapeuták, gyakorlatvezetők megkeresését, akik szeretnének megújult központunkban ténykedni. Ennek okán azt tartanánk üdvösnek, ha azok, akik első látásra szimpatikusnak érzik a kapcsolatfelvétel lehetőségét, behatóan tanulmányoznák honlapunk tartalmát. Mindezt annak érdekében kérjük, hogy elsősorban önmaguk számára világossá váljék, hogy az itt felvázolt látásmóddal, alapvetésekkel képesek-e azonosulni. (Konkrétan a „globális ökumené szellemével”, amely nem azonos a new age felszínes, mindent egybemosni kívánó, sokszor ködösítő hozzáállásával.)

Ezt követően szeretnénk kérni egy részletes bemutatkozást. Ha lehetséges, akkor weboldalra, vagy sajtó megjelenésre történő hivatkozással, esetlegesen videó, vagy podcast ízelítővel. (Potosabban ezek valamelyikével, nyilván nem várjuk el az összes formátum együttes meglétét.) Mindezek után kerülhet sor arra, hogy személyes beszélgetés által igyekezzünk komolyabb képet kapni egymásról.

A Kedves Érdeklődőktől türelmet kérünk. Minden megkeresést igyekszünk alaposan megvizsgálni. Ennek a felhívásnak a célja az, hogy a látásmódunkhoz közel álló személyekre leljünk. Nem pusztán arról van szó, hogy terembérlési lehetőséget kínálunk, sokkal inkább egy hosszú távú együttműködés alapjait szeretnénk lerakni. Vagyis kölcsönös megértés és elfogadás esetén, teljes mértékben felvállaljuk a nálunk ténykedő előadókat, foglalkozásvezetőket. Programjaikat szerepeltetjük az eseménynaptárban, hírlevélben, és az egyéb hirdetési felületeken.

Eme súlyos óvatosság mögött az a törekvés rejtőzik, hogy amennyire csak lehetséges, megóvjuk egymást a későbbi fájdalmas következményektől. A mögöttünk álló sok-sok év tapasztalata mondatja ezt velünk.

Share This