A karácsonyi ünnepkör a csillagos égen

A karácsonyi ünnepkör a csillagos égen

Peller Beáta előadása, majd azt követő beszélgetés a karácsonyi ünnepkör szerepéről és szakrális jelentéséről.

Hozzájárulás: tetszőleges értékű pénzadomány
Ajánlott mértéke: 2000-3000 Ft

Illúziótól mentesen, nyugodalmas lassúsággal minden évben elérkezik a karácsonyi időszak. Mint ahogy korábban a nyári időszak is. A téli napforduló és a nyári napforduló. Az Ég és a Föld kapcsolatában két jelentős fordulat. Az Eget mindig a Nap képviseli.
Az a dráma, ami ilyenkor zajlik, mindig megtörténik, akár várjuk, akár nem, akár éberek vagyunk rá, akár mit sem törődünk vele.
Akkor is történik, ha látjuk, akkor is, ha a felhős, vagy elmocskolódott égbolton nem látjuk. Üzenete van, tanítás rejlik benne. Az Univerzumban megfogalmazott, ránk emberi lelkekre szabott intelem. Olyan működési rend, ami soha nem változik. Realitás. Kényes emberi egyensúlyunk szigorú őre. Nem lehet átírni.

Megpróbálunk bepillantani abba a misztériumba, ami december 6. és január 6. között nyílik ki, amikoris december 21. sötét, puha fészkében megjelenik a Megváltó, Életadó Világosság. Kell néhány nap ahhoz, hogy felismerjük és illendően köszöntsük.

Érdeklődni, jelentkezni Krisztics Áginál tudtok 0630 499 3354

Örömmel várunk egy meghitt ünnepi beszélgetésre!

A Bhagavad Gíta apokrif jelentése

A Bhagavad Gíta apokrif jelentése

Ismered a Bhagavad Gíta, és a Mahábhárata mélyebb jelentését?
Erről is szó lesz az előadáson, beszélgetésen.
 
A foglalkozás ellenértéke adomány jellegű.
Ajánlott mértéke: 3-6 ezer forint
 

Jelentkezési űrlap elérhető ezen a linken

 
Ahhoz, hogy hozzáférjünk az alapüzenethez, gondosan meg kell vizsgálnunk az első fejezetet, hogy megismerjük a szerző célját a Bhagavad Gita megírásárval, és hogy megismerjük a történet szereplői nevének ezoterikus jelentését, a Szánkhya filozófi alapján. Ennek megértéséhez érdemes áttekintenünk a Mahábhárata cselekményét, aminek részét képezi a Bhagavad gita.
 
Az eposzból exoterikus szinten sokat lehet tanulni az emberi létezés jelentőségéről, a társadalom helyes működéséről, valamint a kitartó lelki törekvés fontosságáról.
Ugyanakkor megtalálhatjuk az ezoterikus üzenetet, ami a kibontakozó szimbolikus cselekményen, és a szereplők alkotta, időtlen igazságokat leíró párbeszéden keresztül az egyén pszichológiai átalakulását, és a lelki növekedését mutatja be.
Ez a történetbe rejtett mondanivaló azok számára bír értékkel, akik elég érzékenyek ahhoz, hogy megértsék, és hasznát vegyék annak.
 
Krisna szavai az önnön lényünket feltáró tudást képviselik, amely a lét legbensőbb szintjéről bontakozik ki, amikor az ember felkészült annak felismerésére és megértésére. A Gita olvasásakor ahelyett, hogy a történetben leírt eseményekre koncentrálnánk , miszerint az egy másik helyen és időben történt, ne felejtsük el, hogy a leírtak minden ember küldetésére utalnak, miszerint meg kell érteni, és személyes törekvés álltal meg kell tapasztalni a velünk született lehetőségek kibontakozását.
        

Az előadó (Loka – Tucsa Lajos) meditáció oktató, védikus tanító, indiai utak túravezetője.

Róla bővebben ezen a linken

 
 
 
Integrál növénytan (Élő bemutatkozó beszélgetés)

Integrál növénytan (Élő bemutatkozó beszélgetés)

Petővári Bence 15 éve foglalkozik növényekkel, egy rendhagyó úton. Nemcsak a modern fitoterápiát ismeri, hanem foglalkozott az egyes komolyabb gyógyító tradíciók (Hagyományos Kínai Orvoslás, Ájurvéda, Antropozófus Orvoslás) növényképével és technikáival, valamint az alkimista szerkészítés hagyományával is.
Mindezen ismereteit olyan külföldi tanítók által is mélyítette, mint Matthew Wood. Ezen integratív szemlélet mellett a növényekkel való intuitív kapcsolatfelvétel is fontos része annak, amit az embereknek átadni igyekszik.
Hitvallása: „A növények is élnek: az élő Szeretetből születtek, arra vágynak, és abba szeretnének visszatérni. Nem különböznek ebben az embertől. Épp csak nem vagyunk abban az állapotban, hogy meghalljuk őket, egyes állapotokban rájuk merjük bízni magunkat, vagy azt gondoljuk mi is tudunk nekik adni (pedig tudunk). Elsődleges célom, hogy a növények irányába egy bizalmas, megengedő és beengedő állapot felé segítsek minél több embert. Így emberek szívében egy az Élethez méltóbb kép alakulhat ki a növényekről.”
Bence ezen az esten mesél az útjáról, megtapasztalásairól, és arról, hogy milyen elemeket tartalmaz és hogyan épül fel egy rendszer, ami a növényekkel való gyógyítást kiterjedten, integratív módon kezeli.
Szó lesz továbbá arról, is, hogy milyen lehetőségek lennének egy budapesti élő tanfolyam elindításáról 2024-ben.
 

Jelentkezési űrlap elérhető ezen a linken

Bevezetés a keresztény szemlélődő imába

Bevezetés a keresztény szemlélődő imába

Kérjük tisztelettel, hogy jelezzék a részvételi szándékot. Erre az egyik lehetőség a közvetlen regisztráció. (Helyfoglalás az esemény leírása alatti blokkban lehetséges.)

Vagy szívesen fogadunk ez ügyben levelet erre a címre:

letezesoromekozpont@gmail.com

Hozzájárulás: tetszőleges értékű pénzadomány

Fontosnak tartom kiemelni, hogy Tariska Eszter már régóta keresztény lelkigyakorlatok integrál szemléletű kísérőjeként ismeretes. A lelkigyakorlatok fontos része a személyes beszélgetés, ahol nem csak a gyakorlással kapcsolatos témák kerülnek szóba, hanem a szemlélődő ima végzése során felmerülő, az imát akadályozó lelki problémák, életvezetési nehézségek is.

Egy rövid interjú itt érhető el:
https://www.letezesorome.hu/tariska-eszter/

A program menetrendje:

10.00 – 10.25 bevezetés

10.25 – 10.50 a tartás

10.55 – 11.20 a légzés

11.20 – 11.40 szünet

11.40 – 12.15 meditatív mozgás

12.15 – 12.45 a kezek

12.50 – 13.15 Jézus neve

13.20 Útmutatás: a téma lehet a szenvedés vagy a megbocsátás, amiről szívesen hallanak

A fennmaradó időben kérdések

 

A foglalkozás vezetőjéről néhány mondatban:

Tariska Eszter református papi családban született.

A Debreceni Kodály Kórus énekeseként huszonöt évig a kórusirodalom szövegein elmélkedett.

40 évesen beiratkozott az Egyházzene szakra. A tudományos és gyakorlati képzés során ökumenikussá vált azáltal, hogy minden nagy keresztény felekezet zenei szolgálatának ellátását megtanulta

A férje halála körüli időszakban misztikus élmények sorozatát élte át.

Ezek hatására a szentségek felvételével a Görögkatolikus Egyházba tért, és Máriapócson szerzetes nővér lett (Nagy Szent Bazil Rendi Nővérek közössége), ahol teológiát is tanult.

A kolostorba vonulás előtti nyáron ismerkedett meg Jálics Ferenc jezsuita szerzetes pappal és a Jézus imát ekkortól az ő útmutatása szerint gyakorolta. Megismerte az imából fakadó lelkiséget, melynek elméletét és gyakorlatát a maga teljességében mind a mai napig csak a keleti kereszténység őrzi.

Később – a debreceni Mokusho zen közösség révén – megismerkedett a zen buddhista meditációval is.

2011 – 2015 között Jálics Ferenc asszisztenseként kezdett el dolgozni, majd a mester nyugalomba vonulása után önállóan kezdett el lelki gyakorlatokat adni.

2013 és 2020 között Dobogókőn, a Jezsuita Lelkigyakorlatos Ház bentlakó munkatársaként ténykedett.

2018-2021 között az Integrál Akadémia hallgatója volt. Itt ismerte meg Beth Upton-t és a vipassana meditációt. Jelenleg is élő, együtt gyakorló kapcsolatot ápol buddhistákkal.

A zen és a vipassana meditációkba való betekintés arra ösztönözte, hogy tudatosan nézzen utána minden felmerülő kérdésnek, a lehető legmélyebben értse meg Krisztus tanítását, valamint más szellemi irányzatok lényegét, és ezek alapján tudatosan döntsön arról, mi a saját meggyőződése.