Hinduizmus

Néhány csepp az ind tradíció kiapadhatatlan forrásából 

Az emberiség szakrális örökségéből annak, ami kiállta az idő próbáját és élő gyakorlatként fennmaradt, a jelentős hányada India földjén látta meg a napvilágot. Olyannyira, hogy már-már nyomasztó változatosságban csíráztatta ki a spirituális hiedelmeket, gyakorlatokat és megközelítési módokat. Az is tény, hogy az egyetemes lelki igazságokon alapuló Szanátana Dharma (Örök Törvény) egy szellemi kincsesbánya, és sok ember számára szolgál érclelőhelyként mind a ma napig. A hinduizmussal rokon vallások mind használják a dharma kifejezést.

(Tisztában vagyunk azzal, hogy a „hinduizmus” szó egy művi kifejezés, csupán a közérthetőség kedvéért alkalmazzuk.)

ÓM

Teljes az Ott, és teljes ez Itt.
Teljesből a teljes felemelkedik.
Teljes a teljestől elszakad.
Teljesként mégis megmarad.

Béke! Béke! Béke!

(Brihadáranyaka-upanisad)

Az ország közepén, a kiskunsági tanyavilágban található a Magyar Vaisnava Hindu Misszió központja: a Ludastói Iskola, vagy ahogy a közösség tagjai nevezik: a ludastói ásram. Lelki menedékhely ez mindenki számára, aki az odaadás útján keresi a kapcsolatot Istennel.

Bhakti Kamala Tirtha (Rácz Géza) hindu szerzetes, a

Kagylókürt magazin

főszerkesztője. A folyóirat – keletre és nyugatra egyaránt nyitott bölcseleti alapokon nyugodva –  kizárólag a magas szintű filozófiai gondolkodást, és a tiszta, őszinte igazságkeresést szem előtt tartva kínál útmutatást azoknak, akik vallják, hogy a bölcselet mindig időszerű, és a hétköznapok gondján-baján túl az élet valódi értelmét és célját keresik. Egyszerre szól az útkeresőknek és azoknak az érett olvasóknak, akik készek meghaladni eddigi beidegződéseiket, és szeretnék más összefüggésben is látni azt, amit már ismernek.

A préri mindig a végtelent idézi.
Néha ragyog, összevonja a szemöldökét, kinyílik – megmutatja végtelen arcának néhány pillanatát.
Olyan ez, mint az élet, nyílt titok.
Minden látható, mégis minden más, mint amilyennek látszik.
Az eső gyémántokkal szórta meg a füvet.
Ez áldás – ezt mind tudjuk.
A régiek azt mondják, a lelkek az esővel jönnek a földre.
A lélek bukása is eső, zuhogás, de megtermékenyítő kiömlés.
Kívül – fény, belül – tisztaság.

Rámakrisna Paramahansza, az Isteni Hattyú

Daksinésvár nagy szentjének élete és munkássága igazán kivételesnek mondható. Ha létezik a szó legtisztább értelmében vett ökumené, akkor az Ő működése annak makulátlan példája. (Káli imádat, Rám mantra, Krisna bhakti, tantra, advaita védanta, kereszténység, és iszlám a palettán.) Sri Aurobindo, a kiemelkedő modern jógi a Bande Mataram c. indiai újság 1908 márciusi kiadásának hasábjain elképesztő szavakkal méltatja Rámakrisna spirituális nagyságát, és a világra gyakorolt hatását. 

„Amikor a szkepticizmus elérte a csúcspontját, eljött az idő, hogy a spiritualitás érvényre jusson, és a világ valóságát, mint a szellem megnyilvánulását, az érzékek által létrehozott zűrzavar titkát, az ember csodálatos lehetőségeit és Isten kimondhatatlan boldogságát alapozza meg. Ez az a munka, amelynek beteljesítése Srí Rámakrisna eljövetele által vette kezdetét, a Buddha megjelenése óta eltelt több mint kétezer év minden fejlődése pedig a spirituális tanítás és tapasztalás összehangolását készítette elő Daksinesvár avatárja által.”

Részletek Rámakrisna Evangéliumából

Mūla [alap, vagy gyökér] az Istenség Jelenlétének alapját jelenti. Arról szól, hogy milyen érzés valójában, amikor a lelki tulajdonságok erősek a szívünkben, és a szennyeződések hiányoznak. Úgy is mondhatjuk, hogy ez a mantra egy közvetlen kapcsolat a Legfelsőbb Lénnyel, a Világmindenség Teremtőjével. A Múla Mantra segíti felébreszteni a szívünket. Ezzel a mantrával behívjuk az életünkbe a békét és az örömöt. Megfékezi az elmét, éneklése során összeolvadunk a tiszta tudatossággal, megtapasztalhatjuk az Áldást. 

Az ind tradíció talán messze a legterjedelmesebb szakrális kincsesbánya, és ez természetszerűleg igaz a mantrikus énekek és dicshimnuszok vonatkozásában is.  Ezek a dalok gyakran isteni személyekhez intézett fohászok, úgymint Ganésa, Káli, Kártikéja, stb. Azok számára mondom, akik  nem ismerik behatóbban ezt a kultúrkört, hogy a hinduizmus nem egyenlő valamiféle pogány többistenhittel. Sokkal inkább a Legfelsőbb Létezőnek bizonyos erői, tulajdonságai nyilvánulnak meg látszólag különálló isteni, vagy félisteni lényekként.

Indiai mantrák oldala

Itt érhető el

Leveles Zoltán (Harijan) az India Klub Alapítvány elnöke, a Bharata Kultúrtér alapítója, író, hindu tanító, blogger, indiai spirituális utak szervezője és vezetője. 1988-ban találkozott a hinduizmussal. Az óind bölcsesség megszállott kutatójaként nyert beavatást a hindu vaisnava tradícióba. India rendszeres látogatója, ahol környezetvédelmi projektekben, valamint középkori kolostorok rekonstruálásán vesz részt. Számos szakmai cikk szerzője. Több könyv és film alkotásában is szerepet vállalt. Publikációiban a létkérdéseken túl szívesen foglalkozik napjaink társadalmi problémáival is.

A soron következő tematikus bejegyzések linkek!

A

Bharata Kultúrtér

2012 elején nyitotta meg kapuit az Almássy tér közelében. Az indiai kultúra, jóga és asrami hagyományok otthona Budapesten.

Youtube csatorna itt érhető el

Sri Chinmoy

Indiai származású spirituális tanító a legnagyobb szeretettel és csodálattal volt a Megváltó Krisztus iránt. Az évek során Sri Chinmoy szoros barátságot alakított ki a Krisztus számos alázatos és odaadó szolgájával, köztük Teréz anyával, Desmond Tutu érsekkel, Thomas Hartman jezsuita teológussal, és James Parks Morton főtisztelendő atyával.

Mahatma Gandhi szintúgy óriási tisztelője volt Jézus Krisztusnak, és az Evangéliumoknak. Sokszor hangoztatta csodálatát Krisztus, a Megváltó iránt. A kereszténység része volt teológiájának. Számára Krisztus Isten sugárzó kinyilatkoztatása volt, de nem az egyetlen. Krisztus aszketizmusa és világról való lemondása példaadó volt számára, csakúgy, mint a szeretet és a megbocsátás, amit hirdetett. Mindazonáltal a kereszténységről, mint intézményről alkotott nézetei kendőzetlenül kritikusak.

Kétségtelenül keresztény lennék, ha a keresztények a nap huszonnégy órájában végig azok volnának.

Bármilyen meglepőnek tűnjék is, lényegében az egyik legősibbnek tartott himnusz (a Gájatrí mantra), éás a kereszténység alapvető imája, a Miatyánk is sok tekintben rímelnek egymásra.

Sri Chinmoy Teréz Anya távozásakor írt üdvhimnusza:

„Teréz anya:
Kalkutta szárnyaló madara,
India eget szántó Holdja,
Világ zokogó ege,
Föld szívszaggató vesztesége,
Menny táncoló gyarapodása,
A Krisztus virágzó ígérete,
A Szűzanya termő büszkesége.”

Zenés prezentáció itt érhető el

Share This